Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+

Wijnkoperij Luuc van Boort, versie 1.1 d.d. 15/08/2022

Het is voor Wijnkoperij Luuc van Boort van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Wijnkoperij Luuc van Boort mag namelijk geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Middels dit document / deze pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop Wijnkoperij Luuc van Boort invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document / deze pagina is altijd actueel. Dit betekent dat het document / de pagina wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document / de pagina bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

Welke controlepunten heeft Wijnkoperij Luuc van Boort ingesteld?

1) Leeftijdsverificatiesysteem
Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij / zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren.

Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal Wijnkoperij Luuc van Boort hierop overstappen.

2) Leeftijdscontrole bezorgdienst
Bij elke bestelling die door Wijnkoperij Luuc van Boort wordt verstuurd, voert de bezorger een leeftijdscheck uit. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger aan de deur op basis van een legitimatiebewijs van de ontvanger. Hij geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis.

Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, of omdat de bezorger zijn / haar leeftijd niet kon controleren? Dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. Een zending van de eigen bezorgdienst wordt terug naar de winkel gebracht. Een zending van PostNL wordt naar een PostNL locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden. Blijkt de geadresseerde iemand jonger dan 18 jaar te zijn, dan wordt ook in dit geval het pakket retour verzonden.

3) Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk
Het is niet mogelijk het pakket bij de buren af te laten leveren wanneer de leeftijdscheck gedaan moet worden. Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. De zending wordt terug naar de winkel of naar een PostNL locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden.


Hoe waarborgt Wijnkoperij Luuc van Boort dat iedereen zich binnen het bedrijf aan de regels houdt?

1) Informeren van medewerkers
Alle medewerkers van Wijnkoperij Luuc van Boort worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij / zij kennis van dit document / deze pagina neemt. De laatste versie van dit document / deze pagina is uitgeprint en altijd beschikbaar voor de medewerkers van de winkel. Ook worden onze medewerkers tijdens werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan. Externe bezorgers zoals de pakketbezorgers PostNl en Transmission worden bij aanvang van de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan. Tijdens regelmatige werkbesprekingen wordt deze informatie wederom onder de aandacht gebracht.

2) Controle van de geborgde werkwijze
Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Dat doen wij door zelf een bestelling te doen in onze webwinkel en de wijnen op ons privé adres te laten afleveren. Daarnaast overleggen wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen.

Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.

Even geduld a.u.b.